Daily Archives: 30 mars 2008

gardenstadshuset_20080209_0777_6_5_t%5B1%5D.jpg

Stadshusgården – detalj

Ännu en bild från Stadshuset. Den här gården känns mycket äldre än vad den är. Tankarna går till 1600-talsslott, men byggnaden är från 20-talet, vill jag minnas.

Continue reading »