Daily Archives: 21 januari 2008

Sansk-aker_2006-p%C3%A5sk-i-Sk%C3%A5ne-104.jpg

Skånsk åker

Vår i Skåne är mycket vidsträckta nyplöjda åkrar som bildar härliga mönster. De blir väldigt fina i svartvitt, tycker jag.

Continue reading »